اسکلت فلزی

12 نوامبر, 2016 - 11:45

پس از انتقال اجزا اسکلت به محل احداث پروژه، مرحله نصب اسکلت توسط تکنسین‌های مربوطه شروع می‌شود. مرحله نصب اسکلت سوله که ممکن است جوشی یا پیچ و مهره‌ای باشد باید با دقت تمام و رعایت جزییات و مقادیر دقیق نقشه صورت پذیرد تا به‌اصطلاح اسکلت سوله گونیا شود، یعنی اجزا سوله متقارن و زوایای اجزا متناسب باشد.

12 نوامبر, 2016 - 11:40

هم‌زمان با ساخت اسکلت در کارخانه مراحل آماده‌سازی زمین، خاک‌برداری، فونداسیون و پی‌ریزی در محل پروژه صورت می‌پذیرد تا آماده نصب اسکلت شود. در این مرحله بتن‌ریزی و فونداسیون اختصاصی در صورت نصب ماشین‌آلات در سوله با توجه به کاربری سوله نیز انجام می‌پذیرد. همچنین در صورت نیاز به تردد متوالی هرگونه ماشین‌آلات حمل‌ونقل مانند لیفتراک و تریلر، کف سازی اولیه و زیرین سوله باید متناسب با وزن این ماشین‌آلات تقویت و انجام شود.

24 می, 2016 - 14:37
خدمات پس از فروش

تغییرات احتمالی پروژه

تعمیرات، بهسازی و نگهداری سازه‌های فلزی

نظارت بر اجرا

نظارت بر اجرا شامل دو قسمت بازرسی و کنترل کیفی می باشد .

در جدول زیر برخی از پروژه هایی که شرکت کولیس بر آن نظارت داشته را می توانید مشاهده نمایید.

1 مارس, 2016 - 12:40

سینه بند:
برای جلوگیری از کمانش جانبی بال فشاری تحتانی تیر قاب در نزدیکی محل اتصال تیر و ستون و نیز درمجاورت راس قاب خمشی که نمس توان از صلیب پوشش سقف به طور مسنقیم برای این منظور استفاده نمود، از مهاربندهای مورب در صفحه قائم بهره می گیرند.
به علت جلوگیری از کمانش جانبی و پیچشی بال فشاری تیرهای اصلی در نواحی لنگر منفی (بال پایینی ) از سینه بند استفاده می شود .

1 مارس, 2016 - 12:30

تیر ها :
مقاطع متغیر در ابتدای شروع تیر ( پس از محل اتصال تیر به ستون )

اتصال تیر در سوله

اتصال تیر در سوله

1 مارس, 2016 - 11:57

مهار بند:
نکات اجرایی مثبت
استفاده از مقاطع دایروی( لوله ) جهت اجرای مهاربند

اجرای مهار بند در سوله
استفاده از میلگرد جهت اجرای مهاربند

اجرای مهار بند در سوله