اسکلت فلزی

1 مارس, 2016 - 11:24

کنترل و بازرسی جوش:
نکات اجرایی منفی:
عدم رعایت آماده سازی صحیح باعث ایجاد عدم همترازی (MISALIGHNMENT OR HI-LO) خواهد شد

کنترل جوش سوله

کنترل جوش سوله
ترک طولی در جوش

1 مارس, 2016 - 10:39

نکات اجرایی مثبت:

اجرای شابلون با یک مهره در زیر و یک مهره در روی صفحه شابلون

تراز کردن کف ستون ها توسط مهره های قابل تنظیم در زیر آن ها و پر کردن زیر کف ستون با ملات مقاوم بدون وارفتگی و تامین کننده تماس کامل بین کف ستون و ملات انجام می شود.

1 مارس, 2016 - 10:22

نکات  اجرایی مثبت:

اجرای صحیح سوله

نکات مثبت اجرایی

اجرای صحیح سوله

نکات مثبت اجرایی

15 فوریه, 2016 - 16:05

گروه نرم افزاری سوله پرداز در سال 1385 فعالیت خود را در زمینه طراحی سازه های صنعتی آغاز نمود و پس از مطالعات گسترده ، در سال 1387 و همزمان با سال نوآوری و شکوفایی موفق به اتمام پروژه بزرگ نرم افزار سوله پرداز ( نخستین نرم افزار تخصصی طراحی سوله در دنیا ) گشت و پس از ثبت نرم افزار در اردیبهشت ماه سال 1388 ، تاکنون موفق شده است توجه بسیاری از شرکت های طراح و سازندگان سازه های صنعتی (اعم از خصوصی و دولتی) را به خود معطوف سازد.