خدمات پس از فروش و نظارت

خدمات پس از فروش و نظارت
خدمات پس از فروش

تغییرات احتمالی پروژه

تعمیرات، بهسازی و نگهداری سازه‌های فلزی

نظارت بر اجرا

نظارت بر اجرا شامل دو قسمت بازرسی و کنترل کیفی می باشد .

در جدول زیر برخی از پروژه هایی که شرکت کولیس بر آن نظارت داشته را می توانید مشاهده نمایید.

با زیربنای1284 متر

شهرک صنعتی سجزی

کارخانه  تولید مایع شیشه پاکن

عبدالرسول شیردشت زاده

87/01/31

با زیر بنای1260متر مربع

سروشبادران

سردخانه

تقی پژوهنده

87/02/30

با زیر بنای256متر مربع

شهرک رازی

کارخانه تیرچه بلوک

آقای ایرجی

86/11/2

3

با زیر بنای1314.8متر مربع

شهرک صنعتی بزرگ

کارخانه پارچه متقال

آقای ملک پور

86/12/19

4

با زیر بنای920متر مربع

شهرک صنعتی سجزی

کارخانه  قطعات پلاستیکی

آقای شهرام بارانی

87/02/16

5

با زیر بنای1656متر مربع

شهرک صنعتی بزرگ

کارخانه کفپوش سیمانی

شرکت موکاسرنگین

87/01/31

6

با زیر بنای2898متر مربع

شهرک صنعتی بزرگ

کارخانه  ماشین کاری فلزات

آقای مهدی پاکروان

87/09/05

زیر بنای804متر مربع

شهرک صنعتی رنگ سازان

کارخانه کفش

آقای سلطانی

86/10/10

 

خ 5 آذر

شهرداری

آقای محمد رضا رضازاده

86/07/10

زیر بنای1500متر مربع

شهرک صنعتی

کارخانه اسکلت فلزی

خانم ناهید کارگر

88/01/08

10 

زیر بنای1418متر مربع

شهرک صنعتی سگزی

کارخانه انواع اسکلت فلزی

شرکت ساخت و تولید گالوانیزه شهاب

91/03/21

11 

زیر بنای2100متر مربع

شهرک صنعتی

مورچه خورت

کارخانه پمپ گردش یآب

آقای فرزاد درخشی

87/30/20

12 

زیر بنای2400متر مربع

شهرک صنعتی

سگزی

کارخانه ریخنه گری قطعات فولادی

هما استیل شرق سپاهان

95/06/25

13

زیر بنای3000متر مربع

شهرک صنعتی

جی

کارخانه نخ تکسچره

نخ پیوسته زاگرس

92/07/10

14

زیر بنای680متر مربع

شهرک صنعتی رنگسازان

کارخانه ظروف یکبار مصرف

آقای علی نامداریان

86/11/30

15

زیر بنای360متر مربع

شهرک صنعتی ورزنه

کارخانه تیرچه بلوک

آقای کریمی

87/02/23

16 

زیر بنای1600متر مربع

شهرک صنعتی رنگ سازان

کارخانه تولید شبکه فولادی

آقای صفاری

87/06/23

17

زیر بنای1584متر مربع

شهرک صنعتی سجزی

کارخانه فیلم پلاستیکی

آقای محمد رضا نبوی منش

87/02/22

18

زیر بنای1656متر مربع

شهرک صنعتی بزرگ

کارخانه موزائیک

آقای محمدی

87/01/31

19

زیر بنای1807متر مربع

شهرک صنعتی  بزرگ

کارخانه میلگرد فولادی

آقای محمد نبی زهری

87/03/05

20 

زیر بنای1400متر مربع

شهرک صنعتی  میمه

کارخانه سنگبری

آقای امید یوسفی

87/01/30

21

زیر بنای1820متر مربع

شهرک صنعتی

مورچه خورت

کارخانه کاغذ فلوتینگ

شرکت سلولزی آسمان

87/03/13

22