اسکلت فلزی

16 نوامبر, 2016 - 14:39

 

اصول طراحی ساختمان اداری

ساختمان یک اداره بزرگ شامل مکان‌های مختلف و متعددی است:
۱(بخش‌های اداری دفاتر مجزا برای یک تا سه نفر به همراه کارگاه‌هایی برای کار آموزان و دفاتر گروهی برای حداکثر ۲۰ نفر، بعضی ادارات کارگاه‌های مجزا را با بخش‌های گروهی یکی می‌کنند. در اداره‌ای با پلان باز به‌جز یک بخش منشی‌گری مجزا، بقیه مکان‌ها برای کار فردی و گروهی چندمنظوره اختصاص می‌یابد.

16 نوامبر, 2016 - 13:36

كليه عمليات ساختماني بر اساس نقشه‏ هاي اجرايي و مطابق برآورد مربوطه و زير نظر ناظر پروژه انجام شده و قسمتهايي كه پوشيده مي‏شوند مانند: پي كني - پي سازي - آرماتوربندي -  پس از تاييد ناظر صورتجلسه و تسليم كارفرما می گردد تا پس از تاييد كارفرما در پرونده منعكس گردد. 

( كليه مصالح مصرفي قبل از اجرا بايد به تاييد ناظر پروژه رسيده و از نوع مرغوب و درجه يك باشد. )

 

 

 

کلیات :