اسکان موقت

اسکان موقت

ويژگي‌هاي ساختماني و تأسيسات

هدف از ايجاد پایگاه ها

اجزای تشکیل دهنده

کارکردها

انواع پايگاه ‌ها

 

ويژگي‌هاي ساختماني و تأسيسات

سازه اين پايگاه‌ها از دو قسمت تشکیل‌شده است

الف- سازه اصلي كه به‌صورت قاب فلزي سبك در نظر گرفته‌شده؛

ب- سازه داخلي كه ساختماني دوطبقه با اسكلت فلزي مهاربندی‌شده و سقف مركب می‌باشد.

دقت به كار گرفته‌شده در انتخاب زمين مناسب با لحاظ معيارهاي 7 گانه مديريت بحران (نزديك بودن به كاربري مسكوني، وجود فضاي باز در اطراف و دوري از ساختمان‌هاي بلندمرتبه، نزديكي به محل‌هاي اسكان موقت، وجود شبكه دسترسي مناسب، دور بودن از ساختمان‌ها و تأسيسات خطرساز و ...) و همچنين معيارهاي مخاطرات زمين (عدم احداث در مجاورت گسل و بر روی خاك‌هاي سست، حريم قنات، مجاورت شيب‌ها و زمين‌هاي ناپايدار و...) و نيز ضرايب اطمينان منظور شده در طراحي سازه پايگاه‌ها باعث شده كه مجموعه پايگاه‌هاي احداث‌شده داراي ايمني مناسبي در برابر حوادث گوناگون ازجمله زلزله باشند.

همچنين پيش‌بيني مخزن آب اضطراري (21 مترمكعب)، ژنراتور برق اضطراري (120KVA) و محل فرود بالگرد در اين پايگاه‌ها نيز باعث مي‌گردد كه در صورت قطع شريان‌هاي حياتي پس از حادثه، کارایی آن‌ها حفظ شود.

هدف از ايجاد پایگاه‌ها

هدف راهبردي از ايجاد اين پايگاه‌ها (سوله‌ها) مهیاکردن بستر عملياتي و تاكتيكي مناسب براي تحقق اقدامات پيشگيري، آمادگي و مقابله در بحران‌هاي مختلف به‌ویژه بحران‌هاي طبيعي بزرگ نظير زلزله و به‌عبارت‌دیگر تاکتیک‌پذیر نمودن سيستم مديريت بحران مي‌باشد.
 

اجزای تشکیل‌دهنده

هر پايگاه (سوله) از سه قسمت اداري ويژه مديريت بحران، آموزشي - ورزشي و فضاهاي پيراموني به شرح زير تشکیل‌شده است:
الف- قسمت اداري كه عمدتاً مربوط به فعاليت‌هاي مديريت بحران مي‌باشد و داراي فضاهايي مشتمل بر بخش‌هاي مديريت، آتش‌نشاني، امداد و نجات، اورژانس، همراه با انبارهاي مربوطه، سالن سخنراني و محل نصب و نگهداري دستگاه‌هاي شتاب‌نگار مي‌باشد.
ب- قسمت ورزشي كه شامل زمين ورزشي سرپوشيده، سرويس‌هاي بهداشتي، دوش، رخت‌کن، سالن بدن­سازي و ورزش‌هاي هوازي و اتاق مديريت ورزش مي‌باشد.

ج- فضاهاي پيراموني شامل محوطه، نگهباني، پد بالگرد، فضاي نگهداري سگ‌هاي زنده‌ياب و ... می‌باشد.

کارکردها:
الف – در شرايط عادي كاركردهاي محتمل زير براي پايگاه‌ها (سوله‌ها) در نظر گرفته‌شده است:

 1. ارائه آموزش‌هاي مربوط به امور مرتبط با مديريت بحران
 2.   ايجاد بستر مناسب جهت فرهنگ­سازي مديريت بحران در بين عامه مردم
 3.     تهيه و نگهداري آمار و اطلاعات جمعيتي ناحيه و ساير اطلاعات مربوط به بحران بانك اطلاعات ناحيه
 4.       تبليغ پيام‌هاي آموزشي مربوط به بحران
 5.       نصب تصاوير هشداردهنده و آموزش حوادث طبيعي
 6.       استقرار دفاتر شوراياري‌ و فعاليت‌هاي مشاركت مردمي
 7.       دپوي اقلام دارويي و تجهيزات پزشكي
 8.  ذخيره‌سازي كالاهاي امدادي و تجهيزات ويژه جستجو و نجات
 9.      پايگاه بهداشتي – درماني
 10.   پايگاه اورژانس
 11.   پايگاه نجات و امداد
 12.  پايگاه آتش‌نشانی
 13.     ورزش بانوان
 14.     نصب تجهيزات شتاب‌نگاری ويژه سيستم ارزيابي خسارت

ب - در هنگام وقوع بحران و شرايط بعدازآن، كاركردهاي زير براي پايگاه‌ها (سوله‌ها) پیش‌بینی‌شده است:

 1. استقرار ستاد مديريت بحران نواحي
 2.    وعده‌گاه حضور نيروهاي امدادي داخلي و خارجي
 3.    محل استقرار تيم‌هاي استان‌هاي معين
 4.    تجهيز وسايل نجات تيم‌هاي نجات و امداد
 5.    ارائه خدمات درماني و بهداشتي
 6.   توزيع مواد غذايي و امدادي
 7.  پايگاه‌ مراقبت و سنجش
 8.    محل نگهداري آمار و اطلاعات جمعيتي و خسارات ناحيه بانك اطلاعاتي
 9.    پايگاه‌ اطلاع‌رسانی
 10. محل شناسايي افراد گمشده
 11.    شناسایی و مديريت اموات
 12.    رسيدگي به وضعيت بانوان در معرض خطر و ساير گروه‌هاي آسیب‌پذیر
 13.    محل انتقال امن شهروندان به محل‌هاي اسكان موقت
 14.    اسكان موقت خانواده‌ها به‌ویژه در بحران‌هاي كوچك
 15.  استراحتگاه امدادگران
 16.    ذخیره‌سازی اجناس اهدائي مردم در شرايط بحران
 17.    محل نگهداري سگ­هاي زنده ­ياب

انواع پایگاه‌ها

پايگاه‌هاي پشتيباني مديريت بحران با دو كاربري اصلي ایجادشده‌اند:

الف – پايگاه‌هاي ويژه: منظور از پايگاه ويژه، پايگاهي است كه صرفاً با كاركردهاي اختصاصي مديريت بحران احداث‌شده و مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد. 

ب- پايگاه‌هاي چندمنظوره: منظور از پايگاه چندمنظوره پايگاهي است كه دو كاركرد مديريت بحران – درزمان بحران – و ورزش بانوان در زمان عادي براي آن‌ها در نظر گرفته‌شده است.