ترمیم و مقاوم سازی

ترمیم و مقاوم سازی

كليه عمليات ساختماني بر اساس نقشه‏ هاي اجرايي و مطابق برآورد مربوطه و زير نظر ناظر پروژه انجام شده و قسمتهايي كه پوشيده مي‏شوند مانند: پي كني - پي سازي - آرماتوربندي -  پس از تاييد ناظر صورتجلسه و تسليم كارفرما می گردد تا پس از تاييد كارفرما در پرونده منعكس گردد. 

( كليه مصالح مصرفي قبل از اجرا بايد به تاييد ناظر پروژه رسيده و از نوع مرغوب و درجه يك باشد. )

 

 

 

کلیات :

 • پیمانکار قبل از شروع عملیات پروژه می بایستی اقلامی همانند درب ها- رادیاتورها- شوفاژها- کمدها- چراغ های روشنایی- شیرآلات- کلید و پریزها و تجهیزاتی را که امکان دارد در حین اجرای عملیات    مقاوم سازی آسیب ببینند برچیده در محل مناسب انبار نماید و طی صورتجلسه ای تحویل نماینده آموزش و پرورش نماید.
 • پیمانکار می بایست بلافاصله پس از شروع عملیات تخریب و قبل از شروع سایر مراحل مقاوم سازی پیگیری لازم به منظور دریافت نقشه های تأسیسات و کنترل آن با سایر نقشه های اجرایی را انجام دهد. به نحوی که اجرای تأسیسات مکانیکی و برقی در نقشه های ابلاغی باعث صدمه زدن به قسمت های مقاوم سازی شده یا بازسازی شده نشود.
 • پیمانکار موظف است در زمان تحویل کارگاه و قبل از شروع پروژه با حضور دستگاه نظارت و نماینده آموزش و پرورش عیوب موجود مثل گرفتگی سرویس های بهداشتی- شکستگی درب ها ، پنجره ها ،   شیشه ها ، دستگیره درب ها و صدمات موجود در محوطه و کف سازی و.... را صورتجلسه نماید.
 • درصورتی که پیمانکار بدون اخذ مجوز کتبی واحد نظارت اقدام به تخریب و جمع آوری و صدمه زدن به سایر قسمت ها نماید ، می بایست نسبت به خریداری ، نصب و راه اندازی ، ترمیم یا بازسازی آن مطابق نظر کارفرما اقدام نماید.
 • پیمانکار موظف است قبل از اجرای هر نوع عملیات از تجهیزات و تأسیسات موجود در محوطه اطلاع دقیق حاصل نماید و در حین اجرای عملیات آمد و رفت ماشین آلات و وسایل نقلیه احتیاط کامل نماید تا هیچگونه صدمه ای به تأسیسات و تجهیزات و محوطه وارد نشود و درصورت بروز هرگونه صدمه و یا اتفاق پیمانکار مکلف است براساس نظر کارفرما و با هزینه خود جبران نماید.
 • پیمانکار موظف است قبل از هرگونه عملیات مرتبط با تأسیسات مجوزهای لازم را از ادارات برق و گاز و مخابرات و... اخذ نماید.
 • پیمانکار قبول نموده است که مشخصات و نقشه ها را به دقت بررسی نموده و از کیفیت و کمیت کار اطلاع کافی کسب نموده و هیچ نکته و موضوع مبهم و نامفهومی باقی نمانده که بعداً بتواند به استناد عدم آگاهی مطالباتی را ادعا نماید.
 • کلیه اندازه ها می بایست توسط پیمانکار با وضعیت موجود مقایسه و کنترل گردد ، اعداد قید شده در نقشه به اندازه گیری با خط کش مقدم است.
 • پیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات اجرایی نسبت به تجهیز کارگاه بصورت کامل اقدام نماید.
 • درصورت عدم تجهیز کارگاه بطور کامل کارفرما حق دارد پرداخت هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه را با تشخیص خود کاهش دهد و پیمانکار حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.
 • پیمانکار موظف است ایمنی کارگاه را مطابق مبحث12 مقررات ملی رعایت نماید. بخصوص استفاده از کفش و کلاه ایمنی برای کارکنان- نصب علائم هشدار دهنده- محفوظ نمودن پرتگاه ها- اجرای پوشش در معابر و گذرها و....
 • پیمانکار موظف است کلیه صورتجلسه ها و دستورکارها را به روز تهیه نماید و به تأیید دستگاه نظارت برساند. درغیراینصورت ارائه هرگونه صورتجلسه پس از اجرای آن قابل قبول نمی باشد.
 • پیمانکار موظف به تهیه حداقل 400 عدد عکس و 45 دقیقه فیلم از کلیه مراحل اجرای مقاوم سازی از ابتدا تا پایان می باشد و پرداخت صورت وضعیت ها منوط به ارائه آنها در مراحل مختلف به کارفرما می باشد و هزینه آن جزء تجهیز کارگاه پیمانکار می باشد و وجهی پرداخت نمی شود.
 • پیمانکار موظف به ارائه برنامه زمان بندی در چهارچوب مدت پیمان می باشد.
 • با توجه به محدودیت زمانی در پروژه های مقاوم سازی پیمانکار با آگاهی کامل از این امر و بازدید محل و شرایط کار پیمان را قبول نموده است و موظف به اتمام عملیات موضوع پیمان براساس برنامه زمان بندی  می باشد.
 • با توجه به ابلاغ دستورالعمل های مختلف و بازنگری شده از سوی سازمان نوسازی درخصوص مقاوم سازی ممکن است تغییراتی در نقشه ها از طرف کارفرما به پیمانکار و دستگاه نظارت ابلاغ شود. پیمانکار موظف به انجام این تغییرات می باشد و مطابق این تغییرات صورت وضعیت پرداخت خواهد شد.
 • برای تمام پروژه های مقاوم سازی پیمانکار مکلف به تهیه و نصب تابلو مشخصات پروژه به ارتفاع        100 سانتی متر و طول 140 سانتی متر با هماهنگی کارفرما می باشد.
 • جهت بازشو درب کلاس ها و کلیه فضاهای عمومی می بایستی به سمت خارج از کلاس باشد. درصورتیکه جهت بازشوها رو به داخل می باشد پیمانکار موظف به اصلاح آن می باشد.
 • برخی آیتم های پرکاربرد مقاوم سازی به همراه قیمت بهای واحد ضمیمه مشخصات می باشد و ملاک پرداخت خواهد بود.

 

 

مقاوم سازی :

 

2-1) تخریب :

 • تخریب محل های لازم جهت اجرای دتایل های طرح تقویت مطابق نقشه های ابلاغی و مصوب با هماهنگی دستگاه نظارت. محل تخریب ها قبل از شروع کار بطور دقیق علامت گذاری شود.  
 • استفاده از ابزارآلات تخریب همانند دستگاه هیلتی و سنگ فرز و برس سیمی و کاتور پمپ باد و... الزامی است و پیمانکار می بایستی از تخریب به روش سنتی و دستی خودداری نماید.
 • استفاده از نیروی کار ماهر جهت تخریب الزامی است.
 • پیمانکار موظف است که از آسیب رساندن به محوطه ، درب ورودی و درب محوطه به هنگام تخلیه مصالح خودداری نماید و درصورت آسیب رساندن به آنها هزینه بازسازی به عهده پیمانکار است.
 • تخریب آسفالت و ایزوگام بام نبایستی با چکش بادی و یا کلنگ و تیشه صورت گیرد. بلکه جهت تخریب از دستگاه کاتر استفاده شود .
 • پیمانکار موظف است کلیه مصالح حاصل از تخریب را در محل هایی که دستگاه نظارت مشخص می نماید دسته بندی و تخلیه نماید و نخاله ناشی از تخریب با مجوز دستگاه نظارت از کارگاه خارج و صورتجلسه شود.
 • مصالح حاصل از تخریب که ارزش بازیافت را داشته باشند در تملک آموزش و پرورش بوده و پیمانکار حقی برای فروش و یا خارج نمودن آنها از کارگاه را ندارد و می بایستی طی صورتجلسه ای تحویل نماینده آموزش و پرورش نماید.
 • در حین تخریب رعایت موارد ایمنی مطابق مبحث12 مقررات ملی الزامی است.
 • انجام عملیات تخریب پس از حصول اطمینان کافی پایداری سازه و با مجوز دستگاه نظارت صورت گیرد.

 

 

2-2) بتن پاشی (شاتکریت) :

 • تمیزکاری و زدودن گچ و خاک باقی مانده روی دیوارها و بندها پس از عملیات تخریب با برس زن برقی الزامی است.
 • شستن محل های تخریب پس از برس زنی قبل از مش گذاری با دستگاه جت آب الزامی است.
 • پیش بینی تمهیدات لازم جهت جلوگیری از پخش شدن مصالح شات به اطراف و پوشاندن روی تجهیزات و سطوح حساس الزامی است.
 • استفاده از دستگاه بتن پاش (دستگاه شاتکریت) مورد تأیید اداره کل نوسازی مدارس الزامی است و اجرای عملیات شات پاشی با دست و یا دستگاه های دست ساز بدلیل بر هم زدن دانه بندی ممنوع می باشد.
 • درصورت وجود کلاف قائم فلزی در نقشه ها نوار لرزه ای از جنس شاتکریت به عرض 50 سانتی متر جایگزین آن می شود.
 • قبل از اجرای عملیات شاتکریت بایستی کرم بندی صورت گیرد و سپس شات پاشی اجرا شود و پس از اتمام عملیات شات پاشی بایستی بایستی بدنه شمشه کش و کاملاً شاقولی شود. لازم به توضیح است هرگونه اضافه ضخامت ناشی از اجرای غیراصولی و ناشاقولی شاتکریت به عهده پیمانکار است و حداقل ضخامت شاتکریت با رعایت کاور 5/2 سانتی متری 7 سانتی متر می باشد.
 • پیمانکار موظف است کلیه مقدمات لازم جهت عمل آوری بتن شاتکریت پس از اجرای آن را بعمل آورد.
 • ابعاد دانه بندی 8-0 می باشد با مصالح استاندارد و مورد تأیید آزمایشگاه مکانیک خاک.
 • عیار مصرفی بتن شاتکریت 350 کیلوگرم در هر مترمکعب.
 • مقاومت 28 روزه نمونه مکعبی حداقل 200 کیلوگرم بر سانتی متر مربع می باشد. نحوه نمونه گیری مطابق دستورالعمل بتن شاتکریت و در حضور ناظر صورت می گیرد.
 • استفاده از سیمان پاکتی استاندارد و مورد تأیید اداره کل الزامی است. پیمانکار موظف است که از مصرف سیمان های فله ای و دست پر اجتناب نماید.
 • جهت جلوگیری از ترک خوردگی و کاهش پرت مصالح استفاده از الیاف پروپیلن به ازای هر مترمکعب بتن یک کیلوگرم الزامی است.
 • آب مصرفی مطابق مقررات ملی (مبحث 9) .
 • استفاده از فاصله نگهدار پلاستیکی (اسپیسر) جهت رعایت کاور در شاتکریت الزامی است.
 • پیمانکار موظف است جهت اجرای بتن شاتکریت دستورالعمل بتن شاتکریت که ضمیمه پیمان می باشد را رعایت نماید.
 • حداکثر اسلامپ بتن شاتکریت 8 سانتی متر می باشد.
 • استفاده از شبکه جوش آماده در عملیات شاتکریت توصیه می شود.
 • عبور لوله و تأسیسات از ضخامت بتن شاتکریت یا قطع شبکه میلگرد ممنوع است.
 • وصله میلگردهای شبکه شاتکریت دقیقاً مطابق نقشه های اجرایی انجام گردد. عموماً برای وصله شبکه میلگرد از اتصالات جوشی استفاده می شود. در این حالت به منظور جلوگیری از صدمه دیدن میلگردها از جوش منقطع با شدت آمپر پائین استفاده شود.
 • زنجاب نمودن دیوارها قبل از شروع عملیات شات پاشی الزامی است.
 • حداقل فشار لازم جهت پاشش بتن 3 اتمسفر می باشد و فاصله نازل از سطح پاشش بتن با توجه به خروجی بتن متفاوت می باشد. این فاصله باید بگونه ای تنظیم شود که کمترین برگشت مصالح در حین اجرای عملیات را داشته باشد.
 • جهت جلوگیری از تشکیل حفرات خالی در پشت آرماتورها هنگام پوشش آرماتورها توسط شاتکریت ، نازل را در نزدیکی آرماتورها با زاویه بسیار کم نسبت به دو محور قرار گیرد.
 • بتن پاشیده باید از پایایی لازم برخوردار بوده و الزامات ویژه شرایط محیطی را برآورده نماید.
 • استفاده مجدد از مصالح برگشتی یا Rebound مجاز نمی باشد. بدلیل به هم خوردگی دانه بندی و پوشش دانه ها با سیمان.  
 • حداقل یک نمونه برداری از هر 150 مترمربع دیوار لازم است. تعداد کل نمونه برداری از سازه نباید کمتر از 8 نمونه باشد.

 

2-3) چسب مصرفی و سوراخکاری :

 • استفاده از چسب اپوکسی دو جزئی جهت کاشت میلگردهای اتصال (کف و سقف) با گیرایی متوسط در بتن و استفاده از گروت جهت کاشت میلگردهای دوخت در دیوارهای آجری الزامی است (نوع آن به تأیید اداره کل برسد).
 • قبل از کاشت میلگرد بایستی عمق سوراخ ، اطمینان از تمیز بودن و بادگیری سوراخ ها و تمیزکاری آنها توسط دستگاه نظارت کنترل و تأییدیه لازم اخذ شود.
 • تزریق چسب با دستگاه الزامی است.
 • هر نوع خم کاری میلگردها می بایست قبل از کاشت این میلگردها انجام شود.
 • عمل آوری و انتظار به مدت کافی برای حصول مقاومت مورد نیاز.
 • کاشت میلگردهای دوخت به دیوار آجری حتماً بعد از اجرای شبکه آرماتور انجام شود.
 • قطر سوراخ جهت میلگرد کاشت حداقل 3 میلی متر از قطر میلگرد کاشت بیشتر باشد.

 

2-4) تسمه کشی زیر سقف :

درصورت وجود تسمه کشی زیر سقف در نقشه ها موارد ذیل رعایت شود:

 • اجرای ضدزنگ روی تسمه ها قبل از اجرا.
 • استفاده از روش پیش گرمایش قبل از استفاده از تسمه ها به نحوی که تسمه های مورد استفاده کاملا صاف و بدون انحنا و شکم دادگی باشند.
 • جوشکاری اتصالات تسمه کشی مطابق طرح و جزئیات نقشه های اجرایی باشد.
 • تسمه ها بایستی یکپارچه بوده و از وصله کردن آنها خودداری شود.
 • پوشانیدن تسمه ها با توری سیمی و سپس ترمیم نازک کاری صورت گیرد.
 • حتی المقدور فقط محل اجرای تسمه ها تخریب شود.

 

2-5) کامپوزیت نمودن سقف های  طاق ضربی :

درصورت وجود طرح کامپوزیت در نقشه ها موارد ذیل رعایت شود:

 • تخریب عایقکاری و شیب بندی سقف با دستگاه کاتر (دقت شود سقف طاق ضربی تخریب نمی شود و بعنوان قالب مورد استفاده قرار می گیرد).
 • تمیزکاری سقف قبل از اجرای کامپوزیت سقف.
 • نصب برش گیر مطابق نقشه های ابلاغی.
 • اجرای پلاستیک سفید و ضخیم روی سقف قبل از اجرای مش.
 • اجرای شبکه میلگرد مطابق جزئیات ابلاغی.
 • پرکردن انحنا و فاصله بیشتر از مقدار در نظر گرفته شده جهت دال بتنی با بتن سبک با پوکه معدنی.
 • پیش بینی لازم جهت عبور کانال ها و لوله های تاسیسات.
 • بتن ریزی  دال و عمل آوری آن.

 

2-6) کارهای فولادی سنگین :

 • تمامی اجزای فولادی می بایستی قبل از اجرا ضدزنگ زده شوند
 • سوراخکاری ورق ها و نبشی ها  می بایست با دریل انجام شود و از سوراخکاری با شعله پرهیز شود
 • کلیه ورق ها و نبشی های مورد استفاده در کلافهای فولادی باید بدون هرگونه انحنا و تابیدگی و درتماس کامل با سازه باشند. بدین منظور زیر کلیه تسمه ها ونبشی ها و لقمه های فلزی مورد استفاده می بایستی با پلاستر سیمانی پر شوند.
 • هیچ یک از کلاف ها و اجزاء فولادی نبایستی در تماس مستقیم با گچ باشند. بدین منظور قبل از شروع سفیدکاری بایستی برداشته شود یا با توری گالوانیزه و پلاستر سیمان پوشانده شوند.
 • کلیه کارهای جوشکاری می باید بوسیله موتور جوش رکتیفایر و توسط افراد دارای صلاحیت فنی صورت گیرد.
 • نوع و مشخصات مهره و واشر یا بولت های بازشونده مورد استفاده بایستی به تایید دستگاه نظارت برسد.
 • کلیه مهره ها بایستی کاملا سفت شوند و پیش بینی های لازم درخصوص جلوگیری از شل شدن یا بازشدن آنها خصوصا اگر بصورت نمایان باشند، صورت گیرد (استفاده از خال جوش بعد از اتمام عملیات نصب بصورت کامل پیشنهاد می شود)
 • بیرون زدگی بولت ها از مهره طبق نقشه و مشخصات فنی می باشد. درصورت عدم تعیین آن، این مقدار حداقل به اندازه ضخامت مهره می باشد.
 • نوع الکترود مصرفی جهت عملیات جوشکاری و سایز و نحوه جوشکاری با هماهنگی دستگاه نظارت صورت گیرد.

 

2-7) قالب بندی :

 • استفاده از قالب بندی فلزی با قالب های بدون اعوجاج و تابیدگی الزامی است.
 • قالب ها قبل از نصب با روغن مناسب چرب شود.

 

2-8) بتن ریزی :

 • مقاومت فشاری نمونه استوانه ای 28 روزه بتن ریزی ها 300 کیلوگرم بر سانتی مترمربع می باشد. (به استثناء بتن شات)  
 • نوع شن و ماسه و سیمان مصرفی بایستی به تأیید آزمایشگاه مکانیک خاک اداره کل برسد.
 • پیمانکار موظف است قبل از بتن ریزی برای نمونه برداری از بتن با آزمایشگاه مکانیک خاک اداره کل هماهنگی لازم را بعمل آورد.
 • سیمان مصرفی ، سیمان پرتلند معمولی می باشد. درصورت سولفاته بودن خاک با هماهنگی آزمایشگاه از سیمان تیپ II و یا IV  در فنداسیون یا بتن های مدفون استفاده شود.
 • استفاده از ویبراتور در هنگام بتن ریزی الزامی است.
 • عمل آوری از بتن بایستی حداقل به مدت 7 روز صورت گیرد.
 • رعایت کلیه مشخصات فنی بتن براساس مبحث9 مقررات ملی الزامی است.

 

 

2-9) ایجاد درز انقطاع در سازه :

 • درصورتی که ایجاد درز انقطاع در نقشه های مقاوم سازی پیش بینی شده باشد پس از اطمینان از پایداری سازه نسبت به تخریب های لازم اقدام شود.
 • ایجاد درز با دستگاه کاتر با عرض لازم صورت گیرد.
 • درز انبساط بایستی با پلاستوفوم (یونولیت) پر شود.
 • دتایل های اجرایی درز انقطاع از دفتر فنی اخذ شود.

 

 

بهسازی :

 • درصورت وجود پنجره های معمولی کلیه پنجره ها بایستی مجدداً از نوع UPVC دوجداره با رنگ سفید و پروفیل مورد تأیید اداره کل نوسازی مدارس (پروفیل بوتیا صنعت کرمان) اجرا شود.
 • اسپیسر مورد استفاده در پنجره ها بایستی مورد تأیید اداره کل نوسازی مدارس باشد.  
 • شیشه دو جداره مورد استفاده بایستی به روش صنعتی تولید شده و دارای استاندارد باشد.
 • در مدارس روستایی کف راهرو وکلاسهااز نوع موزاییک طرح گرانیتی به ابعاد 40X40 وکف قسمت اداری سرامیک پرسلانی 40X40 مرد تایید اداره کل استفاده شود.
 • در مدارس شهری کف را هروهاوفضاهای اداری با سنگ گرانیت زاهدان ویا سنگ مورد تایید اداره کل به ابعاد 40X40وکف کلاسها موزاییک طرح گرانیتی به ابعاد 40X40اجرا شود.
 • اجرای عملیات گچ و خاک روی شاتکریت بایستی کاملاً شمشه کش و با حداقل ضخامت 5/2 سانتیمتر اجرا شود. لازم به توضیح است هرگونه اضافه ضخامت ناشی از اجرای غیراصولی به عهده پیمانکار است.
 • اجرای سفیدکاری روی گچ و خاک. 
 • نقاشی بدنه ها از نوع مولتی کالر پایه روغنی و نحوه پرداخت آن روی دیوارهایی که عملیات شاتکریت اجرا شده و یا دیوارهایی که نیاز به زیرسازی دارند بصورت کامل و در بقیه دیوارها که نیاز به زیرسازی ندارند 50 درصد آیتم پرداخت خواهد شد. (زیرسازی مطابق توضیحات فهرست بهاء می باشد)
 • رنگ آمیزی سقف بصورت نیم پلاستیک سفید می باشد.
 • اصلاح و ترمیم آسفالت یا پیاده روی موجود در اطراف ساختمان با هماهنگی دستگاه نظارت.
 • رعایت ایمنی در کلیه مراحل از تخریب تا پایان کار مطابق مبحث12 مقررات ملی الزامی است.
 • تهیه عکس و فیلم از کلیه مراحل مقاوم سازی و بهسازی الزامی است (ارائه 400 عدد عکس و2 ساعت فیلمبرداری با کیفیت مطلوب)

كارگاه پس از انجام عمليات اجرايي و برچيدن كارگاه بايد به صورت كامل تميزكاري و نظافت گردد.

پيمانكار موظف است از محل پروژه بازديد و آيتم هاي تكميل شده و باقيمانده را مشاهده و نسبت به ارائه پيشنهاد قيمت تا مرحله پایانی اقدام نمايد. بديهي است هيچگونه اضافه كاري بابت نواقص احتمالي موجود و كارهاي باقيمانده كه در مشخصات خصوصي منظور نشده پرداخت نخواهد شد. ولي چنانچه دستوركاري مازاد بر نقشه و مشخصات و وضع موجود ابلاغ شود مشمول اعمال كسر كار و اضافه كار خواهد شد. ( اين توضيح مقدم بر مشخصات خصوصي مي باشد)