آشیانه هواپیما

آشیانه هواپیما

آشیانه:[1] ساختمانی جهت نگهداری هواپیما، بالگرد و دیگر هواگردها است.

 

 

بیشتر آشیانه‌های مدرن از فلز ساخته می‌شوند ولی آشیانه‌ها را از چوب و بتن نیز می‌سازند. آشیانه‌ها هواپیماها را در مقابل هوا و تابش خورشید حفظ می‌کنند. آشیانه‌ها می‌توانند به‌عنوان کارگاه تعمیراتی و یا مونتاژ استفاده گردند. کاربرد دیگر آن‌ها مخفی نگه‌داشتن هواپیماها از هواپیماهای جاسوسی و ماهواره‌هاست. همچنین به کریدورها یا دهلیزهای نگهداری هواپیماها در ناوهای هواپیمابر آشیانه گفته می‌شود.

 

[1] hangar