بار باد

فشار خارجی یا مکش باد بر روی جز یت کل سطح یک ساحتمان باید با استفاده از رابطه ذیل بدست آید.

 

در این رابطه:

:فشار خارجی که به صورت استاتیکی در جهت عمود بر سطح چه در حالت فشار وارد بر سطح یا مکش به سمت خارج از سطح، عمل می کند.

 ضریب اهمیت برای بار باد

: فشار مبنای باد

: ضریب بادگیری

: ضریب اثر جهشی باد

: ضریب فشار خارجی که بر مساحت وجه مورد نظر میانگین گیری شده باشد

16 نوامبر, 2016 - 11:20

تیم طراحی شرکت حریم سازه سپاهان با بیش از 9 سال سابقه در زمینه طراحی سازه های صنعتی و بیش از 11 سال سابقه در زمینه طراحی سازه های فلزی و بتنی و التزام به مدیریت کیفیت و معیارهای فنی و مهندسی در ارائه محصول و خدمات به ‌منظور صیانت از سرمایه‌های ملی و ارزش‌آفرینی مستمر برای جامعه مهندسی کشور، آمادگی خود را برای همکاری در زمینه مشاوره و طراحی و نظارت پروژه‌های صنعتی اعلام می‌کند.